@medulio Ola! busca coas #etiquetas a xente afín

Alguén haberá que che cadre ben 😉

Tamén é recomendable ver que aquí os usos e costumes son algo diferentes (en xeral) pero hai moito expatriado.

ah! e o #fediverso é moito máis que :mastodon: Mira contas de #peertube #friendica #pleroma #gnusocial (?) #funkwale #writeas #plume etc. Todas accesibles desde aquí.

Ti verás! Saúdos

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!