Follow

Goed nieuws! De 1250 euro voor het laten slopen van een oude diesel kan besteed worden aan tegoeden bij @meerdelen. Daarmee kan je een jaar lang een elektrische auto voor de deur hebben en rijden
meerdelen.com/2020/sloopsubsid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!