Follow

Goed nieuws! De 1250 euro voor het laten slopen van een oude diesel kan besteed worden aan tegoeden bij @meerdelen. Daarmee kan je een jaar lang een elektrische auto voor de deur hebben en rijden
meerdelen.com/2020/sloopsubsid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit