Follow

MeerDelen staat in de krant! Leuke verrassing op zaterdagochtend: MeerDelen als vaccin tegen . Goed nieuws, op 19 september komen er vier soorten elektrische auto's. Komt allen! Ook voor de gezelligheid, de gratis koffie of limonade langskomen mag natuurlijk ook.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!