Follow

Onze buurtcoöperatie is opgericht en we zijn gestart met het leveren van groene stroom via ons samenwerkingsverband SamenOm. Aanmeldstraat is gereed en er zijn al 7 mensen overgestapt op de groenste energie van Nederland! Een goed begin en wij zijn blij met deze steun voor ons doel: meer ruimte voor en leven én én én onze . meerdelen.com/groene-energie/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit