O ja, waarom 49% vermindering en niet gewoon 50%? Of 51.63%? - Vier belangrijke punten uit het nu.nl/klimaat/5645054/vier-bel (via @NUnl@twitter.com)

Follow

Percentages hoe dan ook kolder... In 2020 halen we de 25% vermindering niet eens, zelfs 24.76% of 19.76% niet. Ambitie mag wel significant hoger dan 49%.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!