Follow

Jaja, op mijn adres woont sinds kort een directeur van een BV... Maar dat wil nog niet zeggen dat er zo'n auto op de oprit komt te staan...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!