رسماً ازش شکایت کردن که چرا یه حرفی زدی، صاحابمون ناراحت شه؟
«به سفیر #چین بگویید از ما دلخور باش و از این دلخوری بمیر!» -- امام داته‌بایو

شمع و پروانه منم… مستِ میخانه منم...
رسوای زمانه؛ منم… دیوانه، منم...

حق!؟؟؟؟؟
سناریوهای احتمالی را می‌چینید بچینید! همه چی ممکنه! چرا دیگه دروغ می‌گید! کل عمر به دروغ عادت کردید و عمدا دروغ می‌گید که خب...
اگر نمی‌دانید که دروغ می‌گید، انقدر آدم بی‌خبر!؟ انقدر بی‌دانش!؟ یعنی کتاب‌هایی که بهش معتقد هستید و ادعا می‌کنید بر اساسش عمل می کنید را هم کامل نخواندید!
وای بر شما دروغ‌گوها!

من می‌نویسم بی‌خوابی، نفس‌های‌تنگ، بی‌قراری، بغض در گلو... تو بخوان شام‌غریبان!
رسم یک شب بود!؟
ما چندین شب است شام‌غریبان می‌گیریم...

قشنگ لیست بایکوت آماده می‌کنم...

امروز رفتیم تولد آسیموف و بسی خوش گذشت. 😊

IsaacAsimov#

Took a ride to the end of the line
Where no one ever goes.
Relax, take it easy
For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.

😍
One of the most amazing and weird flowers in the world.
I call her beautiful dancer💃

گفت ای آشنا ببخش مرا
خوب در حال من تامل کن
ریشه هایم ز خاک بیرون است
چند روزی مرا تحمل کن

«از درکه وارد شدم...»
سه بار پاراگراف اول داستان را خوندم و با خودم گفتم وااا از کجای دَرَکه وارد شده!؟

کل کتاب حاوی تعداد زیادی خطای نیم‌فاصله! //:

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟
هیچ ...

زخمی در بیابان در حال حرکتم اما دوست ندارم از حرکت بایستم و در هر حالی که نفس می‌کشم و زنده‌ام خوراک لاشخورها بشم!

اگر بشه این هفته بریم کوه شاید ذره‌ای از فشار این اواخر را بشوره ببره!

لعنت به زندگی...
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی ۱۰ سال
هومن جوکار و طاهر قدیریان ۸ سال
سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی و سام رجبی ۶ سال
عبدالرضا کوهپایه ۴ سال

میشه تو ماستودون هم بگم: «نقاشی کردم، خونه را تمیز کردم، زیبا شدم!😊»؟ 😅

از آن باده ندانم چون فنایم
از آن بی‌جا نمی‌دانم کجایم
زمانی قعر دریایی درافتم
دمی دیگر چو خورشیدی برآیم

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!