اگر یک رباتی بود که غذا می‌پخت من حتما می‌خریدم

sensiz kaldım
inanki dünyama gün doğmuyor
günahım neydi tanrım
hasretin çekilmiyor
yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor

باید از همین تریبون عرض کنم، toot؟ آخه! بوق زدن؟ اصطلاحات بهتری نبود؟

هیچی جای آرامش را نمی‌گیره... هیچی

یکی یه بار گفت کاش آدم‌ها برای پدر و مادر شدن تایید صلاحیت می‌شدند. عده‌ای گفتند که حق بچه‌دار شدن را هم باید از شما اجازه بگیرند؟و...

اما پدر و مادری که بچه را کتک می‌زنند، فاضلاب سر می‌کشند بچه‌دار می‌شوند!

کاش راه عادلانه‌ای برای پیاده‌سازی تایید صلاحیت بود.

Caught up in this crazy fast life
But baby you're not here with me
Now my heart awakes to the sound of silence
And it beats to the sound of silence

از دل بی‌قرارم گله‌ها که دارم...

چند سوال تخصصی:
واقعا سیگاری‌ها نمی‌‌دانند در محوطه باز سیگار کشیدن شامل زیر پنجره‌ها نمی‌شود!؟
واقعا کسی هیچ وقت بهشون نگفته دودش از پنجره مستقیم وارد ساختمان می‌شود؟
واقعا چرا وقتی می‌گوییم تا بدانند، برخی از ایشان می‌خواهند ثابت کنند شعور ندارند؟

باید به برخی گفت صحبت‌های شما این چنین ‌می‌نماید که:
یا از بی‌شرفی رنج می‌بری
یا از اشکال عملکرد سلو‌های مغزی

حال خود بگو تو را چه بنامیم...

دریا شو تا ماهی شوم... به سمت تو راهی شوم...

شمع و پروانه منم… مستِ میخانه منم...
رسوای زمانه؛ منم… دیوانه، منم...

حق!؟؟؟؟؟
سناریوهای احتمالی را می‌چینید بچینید! همه چی ممکنه! چرا دیگه دروغ می‌گید! کل عمر به دروغ عادت کردید و عمدا دروغ می‌گید که خب...
اگر نمی‌دانید که دروغ می‌گید، انقدر آدم بی‌خبر!؟ انقدر بی‌دانش!؟ یعنی کتاب‌هایی که بهش معتقد هستید و ادعا می‌کنید بر اساسش عمل می کنید را هم کامل نخواندید!
وای بر شما دروغ‌گوها!

من می‌نویسم بی‌خوابی، نفس‌های‌تنگ، بی‌قراری، بغض در گلو... تو بخوان شام‌غریبان!
رسم یک شب بود!؟
ما چندین شب است شام‌غریبان می‌گیریم...

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!