Follow

Er komt onderzoek naar (gebrek aan) marktwerking in de zorg. Voor sommige toepassingen zijn er nog maar weinig relevante aanbieders overgebleven. De vraag is of dit samenwerking in de zorg in de weg staat en of dit tegen concurrerende tarieven kan.

skipr.nl/nieuws/kartelwaakhond

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!