Ik had al NextCloud draaien bij Digital Ocean maar nu aan het verhuizen naar Utrechtse partij @thegoodcloud hier de verschillende abo's thegood.cloud/en/individuals en ze hebben free tier van 2Gb om te testen.

Follow

@chris @thegoodcloud Ik ben zelf recent overgestapt naar cloud.webo.hosting. Ook Europees, mooi familieabonnement. Veel zelf in te stellen en beheren. Tevreden over.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!