@metbril Dat is inderdaad een goede vraag. Dit valt volgens mij niet echt onder het kopje veiligheid of privacy weg te zetten - die verandering van netwerkextensies misschien nog wel, dat sluit ik niet uit, maar die uitzonderlingenlijst absoluut niet.

@metbril het mooie is dat het bestand dat dit aanvoert "veilig" is door System Integrity Protection. Echter, dat is in het verleden vaker te omzeilen geweest.

Lijkt mij een kwalijke zaak dit.

@metbril raar.. dan vraag ik me ook af wat hier de achterliggende reden voor is. Heeft dit ook effect op bijvoorbeeld een ingesteld datalimiet? :s

@vancha
Zover ik weet heeft os X geen datalimiet optie, dus daar zal sowieso de verhouding scheef gaan lopen. Dat is waar tripmode juist handig voor was
@metbril

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!