Follow

Viaxa no tempo e no espazo grazas a "radiooooo" 📻 onde podes escoitar música da década e do país que escollas. Moi chula! 😃 radiooooo.com/ (vía genbeta.com/web/escucha-musica)

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!