Follow

Obsolescencia programada e proxectos que a combaten ❣. É mellor arranxar o que se estropea, ou paga a pena mercar algo novo? Economicamente? Ambientalmente? Que supón iso? Hai alternativas? ♻ rtve.es/alacarta/videos/comand

· · Web · 1 · 2 · 0

"Se se fan as cousas para que duren, non se compran!" [...] "estes empresarios fanche ben as contas, e os números a min non me dan: todas estas cousas custan a metade e duran tres veces menos... e picamos coma nenos pequenos"
sokram.bandcamp.com/track/a-pa

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!