اکانت های فیک اینجاهم شروع به فعالیت کردن

یکی از خوبای توییتر رو بالاخره با عکس رنگی دیدیم!

هنوز كسي نگفته واسه ساختن ماستودون چن تا توت از درختا ريخته؟

واژه بانو آغازیست برای مسیر پر پیچ و خم کس لیسی

خوب شد خدا به حیونا عقل نداد
وگرنه, حتما کلاغا تا یه طاووس میدیدن
میگفتن : جنده روو

بعد یه هفته بلاخره تمومش کردم
بوست کنید خستگیم در بره
mastodon.social/media/n1PEnvEy

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit