nicdafis is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

nicdafis @nicdafis@mastodon.social

Wi'n cofio pan oedd Twitter yn edrych fel hyn.

Ddim cweit yn dallt y dalltings yma eto, yn amlwg.

Wedi creu cyfrif er mwyn gweld beth sy, ac hefyd rhag ofn bod pawb ar Twitter yn alltforio 'ma dros nos.