I've set up a Pi-hole at home and holy shit... More than 50% of the queries are blocked!

Follow

Top query is my Sonos system calling home to 'msmetrics.ws.sonos.com'. Checking to see if I can turn this off somewhere in the Sonos system.

I've blocked this fairly odd and suspicious domain: "b6f8f0d234e90f6ec62aff9fce41a6a437997809.info". Seems it calls home every 5 minutes or so. I also can't find any information online about it.

@nielsim keep us posted up... toch maar eens kijken naar een pihole in mijn eigen netwerk.

@BerendJan Aanradertje. Ik had nog een ongebruikte Raspberry Pi in een la liggen. Die wordt nu tenminste nuttig ingezet. Stom dat ik er niet eerder aan was begonnen. Maar goed, daar zijn vakanties voor 🙂

@nielsim hier slingert nog een pi2 ergens in mijn "serverhok"

@nielsim kun je ook porno sites blokken met een pi hole. Ik gebruik nu circle daarvoor omdat het in mijn router zit.

@BerendJan Ja, je kan kiezen uit een aantal DNS servers en volgens mij zit er hier ook één bij die standaard al porno blokkeert.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!