پاشین بیاین super tuxkart بازی کنیم

نصف ماشین های خودران گوگل رو من ترین کردم 🤦‍♂️

انتخاب بین Xorg و wayland انتخاب بین چرت و اَشغاله

فید من این قدر خوبه وقتی حتی میخونم بازم دلم نمیاد بفرستم تو خوانده شده ها

یکی یه هل بده منو پا میشم برم برا axel یه queue بنویسم
فقط برا خودم سواله با پایتون بنویسم یا همون bash کافیشه ؟ 🤔

یه جوری همه از اینکه هواوی داره رو لپتاپاش لینوکس میریزه خوشحالن که همه یادشون رفته بپرسن از کی تا حالا هواوی لپتاپ درست میکنه ؟

مراتب یک
۱۴-۱۶ هکر ( بعد از دیدن مستر روبات)
۱۶-۱۷ انتخاب کلاه
۱۷-۱۸ نفوذ (تازه وارد جامعه شده)
۱۸-۱۸/۵ تست نفوذ (فهمیده قانون چیه)
۱۸/۵-۱۹ penetration test (خارجیشم یاد گرفته)
۱۹-۲۰ pen test (یه خفن شده دیگه)
مرتبه ی اخر که دیگه فقط خدایان این عرصه بهش میرسن ethical hacker هست که اینجا نتورک پلاسو دیگه گذرونده

خب منم نوشتنو شروع کنم این تو 😊

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!