تسمه تایم اسطوره زاپنیه شک ندارم

بخش شکنندتونو جمع کنید از تو تایم لاین

نود آرت ؟؟
پیرهن مردونه؟؟؟
داداش داری اشتباه میزنی

زنا حق دارن میل دارن به خودشون
حق دارن

چس نالرو یهو وسط بحث علمی ول میدین تسمه تایم پاره نمیشه ؟؟

اینکه شبکه های مجازی خلوتن به هوا ربط داره؟؟

ینی چی دیت داره
دیت ینی چی اصا
نمیفهمم این اصطلاحو

من یه دختر بهم سلام میکنه سرخ میشم میرم بغل مامانم اصا

همین چند روز پیش بود که تفاوتای بدن مرد و زن رو فهمیدم

تایم لاینه یا پروفایل یه نفر؟؟

رضا مهربان ناموسا توییتا رو کپی نکن ماستادون
توییتای خوب رو همه دیدن بد میشه یوقت

تازه ایشون وقتی حرف میزنه ده برابر جذاب میشه

مگه داریم اینقد لوند اخه
صدا لوند چشم لوند فیس لوند بدن لوند وای وای آزاده چکار کردی با من

ناموسا کسی اسم آزاده صمدی رو بیاره از وسط نصفش میکنم
به خداوندی خدا

بهنوش طباطبایی فقط چشاش یکم زیادیه وگرنه خوبه

تا من میام ساکت میشین همش
قرارمون این نبود دوست کونیا
ببخشید جونیا

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit