Den mentala hälsan har blivit sämre allt sedan detta slutade vara en grej.

Follow

@jono
Älskade att sitta och titta på det där.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit