Follow

De aghora en diante teremos menos tempo para o Alcrique Eléctrico (un está estudando para as opos e os outros dous por trabalho) pero seghiremos vindo polo Mastodon de cando en vez a ver que andades fasendo. Sede malos! 😜
Aquí vos deixamos unha imaxe das novas estratexias na publicidade empresarial

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!