Follow

RT @jimmydijk@twitter.com

Jeugdzorgbedrijf Team050/Zorgfabriek heeft miljoenen winst uitgekeerd aan hun aandeelhouders.

Veel vaker werd probleem van zorgcowboys aangekaart. Waarom gingen er bij gemeente geen alarmbellen? En waarom is en blijft dit mogelijk?

dvhn.nl/groningen/Miljoenenwin

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/jimmydijk/status/1

Β· Β· Mastodon Twitter Crossposter Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!