Follow

RT @DaanBrandenbarg@twitter.com

De "feitjes" zijn vooral politieke meningen en ademen "we gaan er niet over". Nul ideeën of plannen om afval aan de bron te verminderen. Nee GroenLinks gaat blindelings mee in de liberale en failliete "een beter milieu begint bij jezelf" retoriek. twitter.com/GLGroningen/status

🐦🔗: twitter.com/DaanBrandenbarg/st

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!