Follow

RT @BWVMeijer@twitter.com

"Op de lange termijn overleven economieën, samenlevingen en de natuur alleen als ze in balans zijn"

In Trouw wordt alvast afscheid genomen van het (aandeelhouders)kapitalisme. Tijd voor een economie die in dienst is voor ons, in plaats van wij voor de economie

21 maart 👉 SP

🐦🔗: twitter.com/BWVMeijer/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!