Follow

RT @spgroningen@twitter.com

Het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn bekend! Groninger SP’ers Sandra Beckerman (6), Jimmy Dijk (10) en Fenna Feenstra (17) zijn voorgedragen als kandidaat-Kamerleden.

Lees meer 👇👉groningen.sp.nl/nieuws/2020/09

🐦🔗: twitter.com/spgroningen/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!