Follow

RT @mzelst@twitter.com

Lieve mensen, zelfs het dashboard is stuk. De waarde is zo hoog dat zelfs de 'automatische balkjesverschuiver' vakantie heeft genomen.

We hebben nu officieel het zicht verloren πŸ™ƒ

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/mzelst/status/1308

Β· Β· Mastodon Twitter Crossposter Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!