Follow

Ik heb me nog nooit zo diep geschaamd dat ik me leeftijdsgenoot met iemand kan noemen, maar het is je gelukt @UK_Groningen@twitter.com

Waarom Fay naar feestjes gaat? Waarom de UKrant niks beters te schrijven heeft? Deze vragen en vele andere, worden niet beantwoord ukrant.nl/magazine/waarom-fay-

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!