Follow

RT @Wim_Schellekens@twitter.com

Hoe eerder kabinet maatregelen neemt hoe effectiever: helaas veel minder ontmoetingen, maximale groepsgroote van 6-10, thuiswerken, boodschappen doen alleen, geen feesten, geen supporters
èn …. verplicht mondkapjes in openbare ruimtes en overal waar 1½ m niet mogelijk is.

🐦🔗: twitter.com/Wim_Schellekens/st

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!