Follow

RT @ginnymooy@twitter.com

Het wordt steeds drukker bij de voedselbanken: ‘Het is niks om je voor te schamen.’

Als inidividu niet. Maar als rijk land moet je je hier natuurlijk kapot voor schamen.

trouw.nl/ts-b00def88

🐦🔗: twitter.com/ginnymooy/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!