Follow

RT @ginnymooy@twitter.com

Clusters op scholen in Frankrijk. Eigenlijk zien we ze overal (waar getest wordt). De scholen spelen wel degelijk een belangrijke rol in de verspreiding. Dat mogen we niet negeren. Nu zijn de kinderen onderdeel van wat de WHO 'politiek voetbal' noemt. Dat is kwalijk. twitter.com/DrZoeHyde/status/1

🐦🔗: twitter.com/ginnymooy/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!