Follow

RT @jimmydijk@twitter.com

Waar stadions voor supporters sluiten, cafés vroeger dicht moeten en gesloten worden als ze de regels overtreden, lijkt onschendbaar. Wanneer komt het moment dat burgemeester Schuiling wel ingrijpt en Vindicat beboet, vergunningen ontneemt of het clubgebouw sluit? twitter.com/dvhn_nl/status/131

🐦🔗: twitter.com/jimmydijk/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!