Follow

RT @pesla@twitter.com

1/ Wat werkt beter om de verspreiding van tegen te gaan? Afstand houden? Mondneusmaskers? Goed ventileren? Niet meer schreeuwen?

Dat is onbekend en laat zich lastig uitdrukken in absolute getallen. Wil je weten waarom? Lees mee.

⬇️

🐦🔗: twitter.com/pesla/status/13108

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!