Follow

RT @jimmydijk@twitter.com

Werkloosheid wordt niet veroorzaakt door het individu maar door een slecht functionerende economie. Politici moeten stoppen met het ondermijnen van het minimumloon. Als mensen werken naar vermogen verdienen zij een volwaardig loon.

🐦🔗: twitter.com/jimmydijk/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!