Follow

RT @jimmydijk@twitter.com

Jarenlang de staatskas spekken met geld van huurders door corporaties 2 miljard euro aan belastingen op te leggen. (verhuurdersheffing).
Waardoor nieuwbouw is achtergebleven en de woningnood toegenomen.

En nu rechteloos huren propageren als het ei van Columbus twitter.com/minbzk/status/1316

🐦🔗: twitter.com/jimmydijk/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!