‘[D]e klassiek-linkse “kleine man” zoekt zijn heil op (radicaal-)rechts of radicaal-links, de kosmopoliet neigt naar een groene stem. Zo gaat de sociaaldemocratie stilletjes dood.’ demorgen.be/politiek/piketty-t

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!