‘[D]e klassiek-linkse “kleine man” zoekt zijn heil op (radicaal-)rechts of radicaal-links, de kosmopoliet neigt naar een groene stem. Zo gaat de sociaaldemocratie stilletjes dood.’ demorgen.be/politiek/piketty-t

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit