Understatement van ’t jaar – of liever: it me. ‘[S]ommige studenten hebben in het eerste jaar door hun nieuwe vrijheid wat minder oog voor hun studies.’ tijd.be/politiek-economie/belg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!