TL; DR: er wordt graag gewezen op het relatieve karakter van één armoededefinitie, die een kordate aanpak bij voorbaat in de weg zou staan; niets is minder waar. ochtendgrijs.be/notes/17478451

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!