Beter: blijf er zoveel mogelijk weg. Gebruik, als je wat je te vertellen hebt, je eigen website. (Daar is dit eigenste bericht ontstaan.) ‘Laten we ook ongelukkigheden op sociale media gooien.’ demorgen.be/meningen/soms-is-d

Huh, denk jij nu, ik lees dit toch op Twitter? (Dat kan. Of op Mastodon. Of op ochtendgrijs.be/notes/20749560. Mooi, hé, het ?)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!