Dat steekje richting de jonge klimaatbetogers … Fraai hondenfluitje – ik denk niet dat er ook maar een tiener wakker ligt van het oordeel van ’n Vlaams minister-president. ochtendgrijs.be/notes/87140741

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!