Ik snáp wel dat mijn economische en bijwijlen ideologische gedram voorbijgaat aan de echte gevoelens van echte mensen, maar daar kan ík me dan weer weinig bij voorstellen. ochtendgrijs.be/notes/13284070

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!