Of 40, of 50, of veel minder. Wie stelselmatig voor eenzelfde bedrag koopt en van plan is dat nog vele jaren vol te houden, ziet alleen maar voordeel. ‘Beurzen kunnen 20 procent lager gaan bij recessie’ tijd.be/markten-live/nieuws/al

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!