‘De paradox is dat spaarboekjes bedoeld zijn voor geld dat men voor een korte termijn kan missen. Maar het gros van de bedragen blijft er tien, vijftien jaar staan.’ hln.be/de-krant/geert-noels-ov

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!