‘Overheidswebsites die niet toegankelijk zijn, terwijl dat wettelijk verplicht is sinds september. […] Ik heb soms het gevoel dat heel wat mensen de fundamenten missen van waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn.’ johanronsse.be/2019/10/17/kwal

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!