Follow

Nee, jom, die Vlaamse milieutechnologie gaat er hier voor zorgen dat straks iedereen met een bedrijfspickup mag rijden zonder zich ook maar een ietsiepietsie schuldig te voelen. En ik kan het weten, want de papa van mijn zoon is toevallig burgerlijk ingenieur.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!