‘The IndieWeb Movement: Owning Your Data and Being the Change You Want to See in the Web’ jvt.me/posts/2019/10/20/indiew

Het Indiewat? Wel, hoofdidee is dat je Facebook- of Twitterprofiel niet langer jouw ‘thuis op het web’ vormt, maar je eigen website. Post je weleens op die platformen, of LinkedIn of Medium, en vind je het maar niks dat daardoor anderen je schrijfsels weleens missen?

Wel, zorg voor een eigen website, voor jouw alleen. Post daar, voorzie een RSS-feed, en push _daarna_ je content automatisch naar andere diensten, zodat je niemand ‘achterlaat’. Met een Webmention-plugin kun je _vanop je eigen site_ zelfs met de berichten van anderen interageren.

Lijkt Facebook wel, of Twitter, zonder de bedrijven erachter. Gewoon jij en ik en miljoenen anderen, geheel onszelf, open, verbonden, online. (Die platformen deden vroeger ook aan RSS, zodat je er iedereen kon volgen, zonder eigen account. Mag niet meer, zeiden adverteerders.)

Twee keer ‘weleens’ in een en dezelfde zin. Sjonge.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!