‘The IndieWeb Movement: Owning Your Data and Being the Change You Want to See in the Web’ jvt.me/posts/2019/10/20/indiew

Het Indiewat? Wel, hoofdidee is dat je Facebook- of Twitterprofiel niet langer jouw ‘thuis op het web’ vormt, maar je eigen website. Post je weleens op die platformen, of LinkedIn of Medium, en vind je het maar niks dat daardoor anderen je schrijfsels weleens missen?

Follow

Twee keer ‘weleens’ in een en dezelfde zin. Sjonge.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!