Statistiek van het soort waarover diezelfde heer Boudry eerder nog zo tekeerging. ‘[D]at 12,2 procent van de verdachten bij zedendelicten migranten en vluchtelingen zijn, terwijl zij slechts 2 procent van de totale bevolking uitmaken.’ nrc.nl/nieuws/2019/10/18/laat-

Waarmee ik uiteraard allesbehalve heb gezegd dat er niks van aan is.

Follow

Screenshots geoorloofd. Dat ik het gister nog voor je opnam, doet er immers niet toe.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!