Follow

Zeg, euh, als we zo van nieuwe Vlamingen een soort onvoorwaardelijke dankbaarheid gaan verwachten, mag ik dan vragen dat ook de inboorlingen wat vaker beide pollekes kussen om – en enig respect tonen jegens – hetgeen ze hier potdorie in de schoot geworpen kregen?

Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het werk af zou zijn. (Duh, denk jij nu, hij vraagt toch alleen maar om het spel niet af te breken, laat staan dat-ie iets zou willen verplichten, maar er lopen verdikke idioten rond, hoor.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!