Je hebt vast weleens je Google‑ of Twitter-account gebruikt om je bij ’n online dienst aan te melden. Wel, IndieAuth werkt net zo, maar dan met – en let nu op – je eigenste URL!
Hoe gebruik je IndieAuth met WordPress ochtendgrijs.be/notes/20325146

(En wáárom zet dat ding er plots die titel nog bij? For me to know, zegt, en for you to find out – en for me eigenlijk ook, want ik heb eerlijk gezegd geen idee.)

Het lettertype op mijn blog, maar dat terzijde, houdt blijkbaar niet erg van ‘non-breaking hyphens’. (‘Wat?’, zegt u. ‘Nerd!’)

‘Ter voorbereiding van het huwelijk’, wijlie bij die priester langs.

‘Wat’, vraagt die beste man, ‘vinden jullie (gene zever, nvdr.) zoal belangrijk, als je zo naar Jezus’ leven kijkt?’

Die van ons: ‘Euh ...’

Bibi: ‘Vergeving!’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!