Wacht, zoiets betaal ík, en mijn huis is ruim honderd jaar oud en ruim twee keer zo groot. ‘Voor het totaal (sic) energieverbruik betaalt het gezin 160 euro per maand. Daarin zit alles inbegrepen: verwarming, warm water en elektriciteit.’ m.hln.be/woon/kim-en-benedikt-

Dat betekent niet – integendeel – dat ik beter of slimmer ben, hé. Het illustreert dat de financiële prikkel om beter te doen vandaag bijzonder klein is.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!