‘… het idee dat alle organisaties voor mensenrechten, waarden, alle Amnesty Internationals en BBC World Services van deze wereld geen kanalen zijn van oprechte [informatie], maar instrumenten in een informatieoorlog die Rusland moet ondermijnen.’ demorgen.be/nieuws/de-democrat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!