‘Identiteitspolitiek en kritiekloos slachtofferdenken blijken ook prima toe te passen op boeren, blokkeerfriezen of welke boze blanke burger zichzelf nu weer zielig vindt.’ volkskrant.nl/columns-opinie/i

‘Dukterie, [dat] ervoor zorgt dat je alle boze blanke burgers als Nobele Wilden gaat zien, en een onbedwingbare behoefte voelt hun steeds krankzinniger wordende oprispingen en complottheorieën als de ondeelbare volkswil te moeten verdedigen.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!